CONTRIBUTION OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY KURUPELIT CAMPUS STUDENTS EXPENDITURES TO THE ECONOMY OF ATAKUM DISTRICT


Creative Commons License

DEMİRAL G., KURT H.

ÖNERİ, vol.16, no.56, pp.478-497, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 56
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.14783/maruoneri.931988
  • Journal Name: ÖNERİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.478-497
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Universities, which benefit the fields in which they are established in, are seen as an important investment tools as well as their educational functions. In this study, the economic contributions of the students studying at the faculties of Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus to the Atakum district in the 2019-2020 academic year were investigated. In the study, how much the students spend monthly from their budget according to their expenditure groups and the ratio of these expenditures within the budget were determined. The data required for the study were obtained by applying a questionnaire to 386 students and the analysis of these data was made using the SPSS 20.0 program. As a result of the research, it was determined that the three areas that students spend the most in their monthly budgets are rent/housing, food and communication/transportation. It has been determined that the average monthly income of the students is 923.57 TL and their monthly average expenditure is 916.45 TL. It has been also been determined that a total of 29,702 students in 11 faculties on the campus contribute approximately 238,892,800 TL annually to Atakum district. Despite it is a very important amount for the economy of the district, it loses its importance in Atakum’s economy. The reason for this is that Atakum has received intense immigration due to the rapid development it has experienced in recent years, and the economic volume of the district has grown independently from the university because of the migration. Due to this economic growth in the district, the rate of students’ contribution to the district’s economy is gradually decreasing.
Kurulduğu sahalara çeşitli alanlarda fayda sağlayan üniversiteler, eğitim fonksiyonlarının yanı sıra önemlibir yatırım aracı olarak da görülmektedir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’ndekifakültelerde eğitim gören öğrencilerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Atakum ilçesine yapmışoldukları ekonomik katkı araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin harcama gruplarına göre bütçesindenaylık ne kadar harcadığı ve bu harcamaların bütçe içerisindeki oranları belirlenmiştir. Çalışmanın yapılabilmesiiçin gerekli olan veriler 386 öğrenciye anket uygulanarak temin edilmiş ve elde edilen bu verilerin analizi SPSS20.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin aylık bütçeleri içerisinde en fazlaharcama yaptıkları üç alanın kira/konut, gıda ve haberleşme/ulaşım olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin aylıkortalama geliri 923,57 TL, aylık ortalama harcamalarının ise 916,45 TL olduğu tespit edilmiştir. Kampüsteki11 fakültede bulunan toplam 29.702 öğrencinin Atakum ilçesine yıllık yaklaşık olarak 238.892.800 TL katkısağladığı belirlenmiştir. Bu miktar ilçe ekonomisi için oldukça önemli bir meblağ olmasına rağmen, Atakumekonomisi içerisindeki önemini kaybetmektedir. Bunun nedeni ise Atakum’un son yıllarda yaşadığı hızlı gelişmeye bağlı olarak yoğun göç alması ve bu göçlere bağlı olarak ilçenin ekonomik hacminin üniversitedenbağımsız olarak büyümesidir. İlçedeki bu ekonomik büyüme nedeniyle öğrencilerin ilçe ekonomisine olankatkılarının oranı giderek azalmaktadır