Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Eastern Meditarranean University, Cyprus (Kktc)

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Kamu inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıplı ifası ve temerrüdü

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Paylı mülkiyette paydaşların yetkileri ve yükümlülükleri

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Ticaret Hukukunun Temel Kavramları ve SGK Uygulamaları

  Vocational Training , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

 • 2023Sermaye Piyasası Hukuku

  Vocational Training , Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

 • 2023Hukuk ve Etik

  Vocational Training , Yargıtay Başkanlığı

 • 2023Hukukta Yapay Zeka

  Vocational Training , Adalet Bakanlığı

 • 2023Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları

  Vocational Training , Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 • 2023Kamu Kurumlarının 6698 sayılı KVKK'na Uyumu

  Vocational Training , Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı

 • 2023 iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

  Occupational Health and Safety , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2023Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Vocational Training , Antalya Bilim Üniversitesi

 • 2023İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Vocational Training , Antalya Bilim Üniversitesi

 • 2022UZEM Canlı Ders Sistemi Eğitimi

  Vocational Training , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı

  Vocational Training , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2019Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2016Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Vocational Training , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2015BOŞANMA VE MAL REJİMLERİ HUKUKU

  Vocational Training , Arabuluculuk Hukuku Derneği ile Samsun Arabuluculuk Merkezi