Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2018 - 2020 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2011 - 2018 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

 • 2020 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Hukuku Anabilim Dalı

Non Academic Experience

 • 2021 - 2021 bilirkişi

  ADLİ YARGI KURULUŞLARI

 • 2019 - 2019 bilirkişi

  ADLİ YARGI KURULUŞLARI

 • 2016 - 2017 bilirkişi

  ADLİ YARGI KURULUŞLARI

Courses

 • Postgraduate Taşınmaz Hukuku Güz Dönemi

 • Postgraduate Taşınmaz Hukuku Bahar Dönemi

 • Undergraduate Eşya Hukuku

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje

 • Undergraduate Tüketici Hukuku

 • Postgraduate Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı ve Türleri

 • Postgraduate Taşınmaz Hukuku

 • Postgraduate Hekimin Hukuki Sorumluluğu

 • Postgraduate Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri

 • Undergraduate Fikri Hukuk

 • Postgraduate Fikri Haklar

 • Postgraduate Genel İşlem Şartları