Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Battle of Forms

e-journal of law , vol.4, no.1, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde Hekimin Hastaya Karşı Hak ve Yükümlülükleri

9. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu Özet Kitabı, Elazığ, Turkey, 24 May 2023, pp.398-399

Tıbbi Standartların Hekimin Hukuksal Sorumluluğu Üzerinde Etkisi

International Congress On Health Law / Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.213-227 Creative Commons License

Enerji Satış Anlaşmaları (ESA)

International Law Congress: Current Themes Topics / Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar Başlıklar, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.67-78

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SİLİNMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KORUNMASI

International Congress on Social Legal Studies / Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.267-278

Maddi Hukuk Bakımından Ceza Koşulunun İndirilmesi

International Law Congress: Current Themes Topics / Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar Başlıklar, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.91-106

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler

International Law Congress: Current Themes Topics / Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar Başlıklar, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.79-90

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİSEL VERİ TOPLANMASI, KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress on Social Legal Studies / Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.157-158

Yaşayan Kişilerden Biyolojik Madde Almak İçin Gereken Koşullar

International Congress on Social Legal Studies / Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.155-156

TÜRK HUKUKU’NDA TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİ YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLAR

International Congress on Social Legal Studies / Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.159-160

TÜRK HUKUKU’NDA TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİ VE YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLAR

International Congress on Social Legal Studies / Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.565-578

Malpraktis - Komplikasyon Ayrımının Önemi

International Congress On Health Law / Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.197-212 Creative Commons License

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Müteselsil Borçluluk

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.2, pp.415-430

Books & Book Chapters

Türk Hukukunda Hayvan Rehni

in: Hayvanlar ve Hukuk, BATI,Murat / İnci,Zekiye Özen, Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.715-728, 2023

A. SOYBAĞININ KURULMASI: GENEL HÜKÜMLER VE TANIMA (Test Soruları)

in: Medeni Hukuk - II Aile Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı, İkizler,Metin / Tüzüner,Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.230-235, 2023

A. SOYBAĞININ KURULMASI: GENEL HÜKÜMLER VE TANIMA

in: Medeni Hukuk - II Aile Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı, İKİZLER Metin TÜZÜNER Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.118-132, 2023

§ 9. Soybağının Kurulması: Genel Hükümler ve Tanıma

in: Medeni Hukuk-II, Aile Hukuku, İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.315-351, 2023

§ 2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ VE UYGULANMASI

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Ders Kitabı (3.baskı), İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.91-133, 2023

Genel Test-2

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı (2. Baskı), İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.181-198, 2022

2. Hukuk Kurallarının Uygulanması

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı (2. Baskı), İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.110-113, 2022

§ 2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ VE UYGULANMASI

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Ders Kitabı (2.baskı), İkizler,Metin / Tüzüner,Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.89-131, 2022

B. Genel Test-2

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı, İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.179-196, 2021

2. Hukuk Kurallarının Uygulanması

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Olay ve Test Soruları Pratik Kitabı, İkizler, Metin / Tüzüner, Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.108-111, 2021

§ 2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ VE UYGULANMASI

in: Medeni Hukuk - I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Ders Kitabı, İkizler,Metin / Tüzüner,Özlem, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.91-139, 2021

Metrics

Publication

42

Open Access

4