Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları (Dr), Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Üre kapsayan kuzu rasyonlarına farklı düzeylerde katılan Yucca Schidigeranın besi performansı, karkas özellikleri ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English