General Information

Institutional Information: Havza Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Işletme Yönetimi Programı