Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - Continues Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

    Technical Redactor