General Information

Institutional Information: Bafra Işletme Fakültesi, Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Bölümü

Names in Publications: Kahramanoglu Ali