Asst. Prof. Alp Eren Kayasandık


Havza Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü


Research Areas: Management and Organization

Email: alperen.kayasandik@omu.edu.tr
Office Phone: +90 362 714 5555
Web: https://avesis.omu.edu.tr/alperen.kayasandik
Address: Havza Meslek Yüksekokulu Samsun Karayolu 4.km. 55700 Havza - Samsun

Metrics

Publication

16

Project

1

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Undergraduate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Örgüt kültürü ile iş ve yaşam tatmini ilişkisinde örgütsel iletişim doyumunun aracı rolü: Akademisyenler üzerinde bir araştırma

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2013

2013

Postgraduate

İş-aile çatışması ve duygusal bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel adaletin düzenleyici rolü

Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Ondokuz Mayis University, Havza Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Research Assistant

Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Ondokuz Mayis University, Havza Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Kalite Güvencesi ve Standartları

Associate Degree

Associate Degree

Toplam Kalite Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Genel İşletme

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Associate Degree

Associate Degree

Dosyalama ve Arşivleme

Associate Degree

Associate Degree

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Stratejik Planlama

Associate Degree

Associate Degree

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Dijital Okuryazarlık Kavramının Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

KAYASANDIK A. E.

Ege 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.2, pp.4028-4041

2023

2023

Howard Hughes ve The Aviator'dan Liderlik Örnekleri

KAYASANDIK A. E.

Ege 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.2, pp.4015-4027

2022

2022

Lojistik Sektöründe İşe Alım Kriterleri

KORKMAZ M., KAYASANDIK A. E.

6. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Sivas, Turkey, 30 September 2022, pp.99-107

2015

2015

Girişimciler ve Memuların Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması

KAYASANDIK A. E., GÜLEÇ R., ÇETİN A.

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, vol.1, pp.550-557

2014

2014

Etik İklimin Çalışların Tükenmişlik Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi

GÜLEÇ R., KAYASANDIK A. E., ÇETİN A.

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 08 November 2014, vol.1, pp.519-528

Books & Book Chapters

2023

2023

Üniversiteler ve Yükseköğretimin Kısa Tarihi

YÜZKAT N., KAYASANDIK A. E.

in: Akademik Etik ve Bilim, Prof.Dr. Fahri Apaydın, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.67-84, 2023

2019

2019

Corporate Governance Rating and Profitability in Borsa İstanbul

Kalıpçı Çağıran F., Kayasandık A. E.

in: Current Issues in Economy and Management, Ragıp Pehlivanlı, Editor, Peter Lang, Maastricht, pp.45-59, 2019

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

Örgütsel İletişim ve İş-Yaşam Tatmini İlişkisinde Kişiliğin ve Kültürün Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

Kayasandık A. E.