General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Contact