Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nebevi Ahlakın Hukukî Yansımaları

Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 November 2018

Çok Yönlü Model Alim: Fatih’in Hocası Ahmed Gürani

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018

Kişiliğin Korunması İlkesinin İslam Hukuku Bağlamında Analizi

Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 12 June 2016

Araçsal Yorum Tasavvuru’nun. Görünümü: Sekiz Yıl Otuz Yorum.

Malatya 1. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, vol.1, pp.177-189

Hanefilerin Teferrüd Ettikleri Görüşleri Ekseninde Mezhep Düşüncesinin Nevi Şahsına Münhasır Yapısının Analizi

4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefilik Maturidilik, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.80-88

Books & Book Chapters

Hukuk Felsefesi

Üniversite Yayınları, Samsun, 2023

Mustafa es-Sibâî

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.2348-2349, 2022

Ahmed Fehmî Ebu Sünne

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.2370-2371, 2022

Vehbe ez-Zühayli

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.2377-2378, 2022

Zekat ve Fıtır Sadakası

in: Delilleriyle İslam İlmihali, Osman Şahin, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.193-220, 2021

İslam Hukukunun Sabiteleri

Üniversite Yayınları, Samsun, 2020

Serahsî’nin Hukuk Düşüncesinde Akıl

in: Akıl Kitabı -3, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.65-84, 2020

Bâbertî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.187-190, 2020

Ebü’l-Berekât en-Nesefî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.176-178, 2020

Tacüddin es-Sübkî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.181-183, 2020

İbn Ferhûn

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.195-197, 2020

Abdülaziz el-Buhari

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.179-181, 2020

Zerkeşî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.183-184, 2020

Şâtıbî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.190-192, 2020

İbn Receb el-HanbelÎ

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.192-195, 2020

Cessâs’ın Hukuk Düşüncesinde Akıl

in: Akıl Kitabı -3, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.85-100, 2020

Halil b. İshak

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.185-187, 2020

İSLAM KAMU HUKUKU

Üniversite Yayınları, Samsun, 2019

NEBEVÎ AHLAKIN HUKUKÎ YANSIMALARI

in: TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI, ABDULKADİR MACİT, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.377-392, 2019

İslam Borçlar Hukuku

Üniversite Yayınları, Samsun, 2018

Osmanlı’nın Bilgeleri Molla Gürani

İlke Yayınları, İstanbul, 2018

Abbasiler Dönemi Murabıtlar Devleti

Ravza Yayıncılık, İstanbul, 2017

"Araçsal Yorum Tasavvru"nun Görünümü: Sekiz Yıl, Otuz yorum

in: İslam ve Yorum Temel Tartışmalar İmkanlar ve Sorunlar, , Editor, TDV, Ankara, pp.177-189, 2017

İslam Hukuk Literatüründe Hz Musa

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2016

İman Kitabı

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2014

1. Bölüm: İlmi Gerçekler, 2. Bölüm: Mütekaddimûna Göre Hadis İlimlerinin İçeriği

in: Hadis usulüne Yeni Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1-125, 2013

Fıkıh Lugatı Arapça İngilizce Türkçe

Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2012

Ahiret Kitabı

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2008

Metrics

Publication

54

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

2

Project

9

Thesis Advisory

14

Open Access

2