General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Research Areas: Urbanization and Environmental Problems