General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı
Research Areas: Philosophy, Theology, Neurobiology

Metrics

Publication

4

Open Access

1

Biography

2020 yılında İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlihazırda Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aynı alanda doktora eğitimine devam etmekte olup, aynı üniversitede Araştırma Görevliliği yapmaktadır. Zihin felsefesi, bilim felsefesi, fenomenoloji ve bilişsel bilimler alanlarına ilgi duymaktadır.