Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rabdomyosarkom

14. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November 2021

Trakeobronşiyal Adenoid Kistik Karsinom: İki Olgu Sunumu

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018, vol.33, pp.77

Çocuklarda Glioblastoma Multiforme: Yedi Olguluk Seri

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018, vol.33, pp.75

Nüks Over Kanserinde Kemoradyoterapi ile Tam Yanıt: Bir Olgu Sunumu

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018, vol.33, pp.47-48

Nazofarinks Yerleşimli Ekstramedüller Plazmositom: Bir Olgu Sunumu

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018, vol.33, pp.187-188

HODGKİN LENFOMADA KEMOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016

Meme kanseri tedavilerinin komplikasyonları ve tedavi yaklaşımları radyoterapi

13. Ulusal Meme hastalıkları kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

S45 ve S46 sözel bildiri tartışması

21. Ulusal kanser Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

Çocukluk Çağı Ewing Sarkom Olgularımızın Sonuçları

XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 22 May 2010

Books & Book Chapters

Yapay Zeka Sonrası Radyasyon Onkolojisinin Geleceği

in: Radyasyon Onkolojisinde Yapay Zeka, Gürsel Şükriye Bilge, Etiz Durmuş, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.86-91, 2022

Mikozis Fungoides

in: Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı, Önal Cem, Topkan erkan, Kaytan Sağlam Esra, Yıldız Ferah, Özyiğit Gökhan, Özbek Okumuş Nilgün, Güler Ozan Cem, Erpolat Petek, Akyürek Serap, Selek Uğur, Özsaran Zeynep, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.689-696, 2021

Meme Kanserinde Cerrahi-Radyasyon Onkolojisi İletişimi Nasıl Olmalıdır?

in: Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Güncel Yaklaşımlar, Özen Necati, Editor, Dijital Akademi, pp.79-86, 2020

Meme Kanseri Tedavisinde Radyoterapinin Antikanser İlaçlarla Etkileşimi

in: Meme Kanserinde Modern Radyoterapi Uygulamaları, Ayfer Haydaroğlu, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.997-1007, 2014

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

151

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

207

H-Index (Scopus)

9

Project

1

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals