General Information

Institutional Information: Çarşamba Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Medieval History