General Information

Institutional Information: Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık Programı
Research Areas: Engineering and Technology

Metrics

Publication

8

Project

1

Biography

2011 yılında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2011-2013 yılları arasında Orman Mühendisleri Odasında mesleki deneyim kazanmak için Sıla Ormancılık Mühendislikte staja başlamıştır. Staj süresince Mahkemelerde Bilirkişilik, Ağaçlandırma, Orman Amenajman çalışmalarında görev almıştır. 2013-2014 Yıllarında Uyum Ormancılık Çevre Proje Dan. Bil. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Müdürlüğünün Orman Amenajman Planı yapımında Orman Mühendisi olarak çalışmıştır. 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde Lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.  Halen aynı birimde çalışma hayatına devam ederken aynı zamanda yüksekokul müdür yardımcılığı idari görevini de yürütmektedir. Havza Amenajmanı, Orman Amenajmanı ve Orman Koruma gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.