Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2003 - 2013 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2003 - 2007 Head of Department

  Ondokuz Mayis University

Courses

 • Postgraduate REPRODÜKTİF HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

 • Postgraduate ANDROLOJİK MUAYENELER

 • Undergraduate ATLARDA DAMIZLIK SEÇİMİ VE ÜREME ÖZELLİKLERİ (SEÇMELİ)

 • Doctorate DÖLERMENİN BİYOLOJİK MEKANİZMASI

 • Undergraduate REPRODÜKTİF BİYOTEKNOLOJİ (SEÇMELİ)

 • Doctorate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Undergraduate SUNİ TOHUMLAMA VE REPRODÜKSİYON

 • Undergraduate KLİNİK UYGULAMA III

 • Doctorate GAMETOGENESİS, FERTİLİZASYON VE İMPLANTASYON

 • Doctorate ATLARDA REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA

 • Doctorate Evcil Hayvanlarda Suni Tohumlama Yöntemleri

 • Postgraduate Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama

 • Undergraduate ATLARDA DAMIZLIK SEÇİMİ VE ÜREME ÖZELLİKLERİ

 • Undergraduate Reprodüktif Biyoteknoloji (Seçmeli Ders)

 • Doctorate Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları

 • Doctorate Domuzlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

 • Doctorate Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık

 • Undergraduate Sürü Fertilite Yönetimi

 • Postgraduate Gametogenesis, Fertilizasyon, İmplantasyon

 • Postgraduate Dölermenin Biyolojik Mekanizması

 • Postgraduate Reprodüktif Hormonların Etki Mekanizmaları

 • Postgraduate Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Yeri ve Önemi

 • Postgraduate Uzmanlık alan Dersi-I

 • Postgraduate Döl Verimini Etkileyen Başlıca Faktörler

 • Postgraduate Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri

 • Postgraduate Uzmanlık alan Dersi-II

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ II

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ II

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ I

 • Undergraduate REPRODÜKTİF BİYOTEKNOLOJİ

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ I

 • Undergraduate KLİNİK UYGULAMA IV

 • Postgraduate HAYVAN TÜRLERİNDE EN UYGUN TOHUMLAMA ZAMANI VE BELİRLEME YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA MODÜLÜ

 • Postgraduate Suni Tohumlama Organizasyonları

 • Doctorate ÖSTRUS SENKRONİZASYONU VE EMBRİYO NAKLİ

 • Postgraduate Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate REPRODÜKSİYON VE ANDROLOJİ

 • Doctorate Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri

 • Doctorate Deve ve Mandalarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama

 • Doctorate Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kriyoprotektanlar

 • Postgraduate Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması

 • Doctorate GAMETOGENESİS, FERTİLİZASYON, İMPLANTASYON

 • Doctorate Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi

 • Undergraduate Suni Tohumlama

 • Doctorate Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama ve Yöntemleri

 • Doctorate REPRODÜKTİF BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALAR

 • Doctorate SPERMANIN DONDURMA BİÇİM VE TEKNİKLERİ

 • Postgraduate GAMETOGENESİS, FERTİLİZASYON VE İMPLANTASYON