General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities