Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Farmakolojİ-Toksikoloji (veteriner) Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  D-fenotrin’xxe maruz bırakılan ratların çeşitli dokularında oksidatif dna hasarının araştırılması

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi (Dr)