General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Istatistik Bölümü, Istatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı