General Information

Institutional Information: Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı
Research Areas: Veterinary Microbiology