Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü (veteriner)

 • 2011 - 2017 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü (veteriner)

 • 2003 - 2011 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü (veteriner)

Managerial Experience

 • 2014 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2014 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

Courses

 • Undergraduate Et Bilimi ve Teknolojisi

 • Postgraduate Süt Bilimi

 • Postgraduate Gıda Muhafazası

 • Undergraduate Et Hijyeni ve Muayenesi

 • Doctorate Gıda Muhafazası

 • Doctorate Gıda Enfeksiyon Ve Zehirlenmeler

 • Undergraduate Süt Bilimi ve Teknolojisi

 • Undergraduate Gıda Hijyeni ve Kontrolü

 • Postgraduate Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi

 • Doctorate Süt Bilimi

 • Doctorate İçme Sütü Teknolojisi

 • Undergraduate Veteriner Halk Sağlığı Sustainable Development

 • Doctorate Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi

 • Undergraduate İntörn eğitimi

 • Undergraduate Fermente Et ve Süt Ürünleri Teknolojisi

 • Postgraduate Gıda mikrobiyolojisi

 • Doctorate Enstrümental analiz

 • Doctorate Süt Ürünleri Teknolojisi

 • Doctorate Kanatlı Eti Hijyeni

 • Doctorate Gıda Katkı Maddeleri

 • Doctorate Kanatlı Eti, Yumurta ve Bal Muayene Metotları

 • Doctorate Gıda Ambalajları

 • Doctorate Et Ürünleri Teknolojisi