General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
Research Areas: Obstetrics and Gynecology, Nursing, Gynecology and Obstetrics Nursing