General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Research Areas: Health Sciences, Nursing Management

Names in Publications: Taskiran G., Eskici Gulcan Taskiran, TAŞKIRAN GÜLCAN

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gülcan Taşkıran Eskici, 2012 yılında Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden sınıf birincisi derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus değişim programı ile altı ay Hollanda’da Avans Hogeschool’da eğitim almıştır. Mezuniyetinden sonra İstanbul’da Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Pediatrik KVC yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştıktan sonra 2013 yılından itibaren akademisyen olarak üniversitede çalışmaya başlamıştır. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans programından yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016-2020 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora programından doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında 2017 yılında uluslararası MASHAV bursu kazanarak İsrail’de üç haftalık Travma ve Kitlesel Yaralanmaların Yönetimi kursuna katılmıştır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyuma katılmıştır. Hemşirelikte yönetim, afetlere hazırlık, hasta güvenliği, tıbbi hatalar, karşılanmamış bakım, ekip çalışması ve liderlik konularına ilişkin ulusal ve uluslararası makaleleri vardır ve bu konularda çalışmalarına devam etmektedir. Ekim 2020 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Dr.Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. İletişim için: glcan.takran8@gmail.com