General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Abd.