General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities