Education Information

Education Information

 • 2013 - 2021 Doctorate

  Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA KÂMÛS-I FRANSEVÎDEKİ DİDAKTİK TERİMLER ÜZERİNE TEMATİK BİR İNCELEME

  Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Öğretmenliği (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  L'utilisation de la Chanson et de la Poésie dans L'enseignement de FLE aux Enfants

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced French

 • B2 Upper Intermediate English