General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Social Psychology