General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Health Sciences

Biography

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı: Levent YILDIZ

Doğum Tarihi: 19.10.1968

Öğrenim Durumu:

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Y. Lisans 

TIP FAKÜLTESİ 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1991

Tıpta Uzmanlık 

TIBBİ PATOLOJİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1996

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti dosyada)  ve Danışmanı:

İNFLAMATUAR TİROİD HASTALIKLARINDA C HÜCRELERİNİN DAĞILIMI

PROF. DRBEDRİ KANDEMİR

Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Arş. Gör. Tıpta Uzm. Öğr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ AD.

1992-1996 

Öğ. Gör.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ AD.

1996-1998

Yar. Doç. Dr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ AD. 

1998-2004

Doç. Dr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ AD. 

 

2004-2011

 

Prof. Dr.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ AD.

2011-

 

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi :

1. Tiroidin folliküler adenom, minimal invazif folliküler karsinom ve folliküler karsinomlarında E-kaderin ve Ki-67 ekspresyonunun invazyon ve çap ile ilişkisi(2005)

2. Melanositik nevüs ve malign melanom tanısında kullanılan immünhistokimyasal belirleyicilerin karşılaştırılması (2010)

İdari Görevler : 

Fakülte Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2005-2008.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2005-2008.

Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksek Okulu, 2002-2005.

 

Diğer Görevler : 

 

1. Blok Sorumluluğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, I. SınıfMikroçevrede Denge Bloğu, 2003-2004.

 

2. Blok Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2. SınıfSavunma-Enflamasyon-Bloğu, 2004-.

 

3. Blok Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3. Sınıf Tümör Bloğu, 2005-2008.

 

4. Program Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Birimi, 2004-.

 

5. Eğitim Becerileri/PDÖ Kurs Kurulu Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Birimi, 2004-.

 

6. Dönem III koordinatör yardımcılığı, 2000-2003.

 

7. Dönem I sorumlu yardımcılığı, 2003-2004.

 

8. Dergi Yayın Kurulu Üyeliği, OMÜ Tıp Dergisi, 2003-2005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Patoloji Derneği

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: 

Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3. Sınıf (PDÖ Oturumları ve Uygulamalar)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci sayısı

 

 

 

Teorik

Uygulama

 

2009-2010

Güz

Kontrol Bloğu

8 oturum  (32saat/yıl)

 

10

 

 

Mikroçevrede Denge

8 oturum  (32saat/yıl)

 

10

 

 

Enfeksiyon

 

8 saat/yıl

55

 

 

Tümör bloğu

 

8 saat/yıl

55

 

İlkbahar

Enflamasyon bloğu

 

8 saat/yıl

42

2010-2011

Güz

Mikroçevrede denge bloğu

8 oturum  (32saat/yıl)

 

8

 

 

Tümör bloğu

2 oturum

16 saat/yıl

8 saat/yıl

85

 

 

Solunum Dolaşım

2 oturum

16 saat/yıl

 

41

 

İlkbahar

Enflamasyon bloğu

 

8 saat/yıl

42

Diş Hekimliği 3. Sınıf

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci sayısı

 

 

 

Teorik

Uygulama

 

2013-2014

Güz

Neoplazi

6 saat/yıl

 

40

2013-2014

Bahar

Metabolik çene hastalıkları

2 saat/yıl

 

40

 

 

Konjenital çene hastalıkları

2 saat/yıl

 

40

 

 

Lenfoid neoplaziler

2saat/yıl