General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilimdalı

Metrics

Publication

9

Project

1