General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Old Turkish Literature