General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Abd.

Names in Publications: Suzuki Him Miki