General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

37

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

11

Open Access

1

Biography

1983’te Konya-Çeltik’te doğdu. İlkokulu Çeltik’te, İmam Hatip Lisesini (1994-2000) Yozgat’ta okudu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2006-2010 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptı. “İsmail Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Hasekiyye’si I.Bölüm (Metin-Tahlil)” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını (2007), “Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mahmûd Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz Mesnevîsi” başlıklı teziyle Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). İlgi alanlarını tasavvuf düşüncesi ve edebiyatının oluşturduğu Cengiz, halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tasavvuf alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Contact