General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities