Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

1912 MARMARA HAVZASI DEPREMİ

TOPLUMSAL TARİH , vol.6, no.35, pp.30-37, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Başçiftlik; Xvı. Yüzyılda Sosyal Hayat

ULUSLARARASI TURK TARiHi • VE NiKSAR SEMPOZYUMU 28-30 EKiM 2022 • TOKAT - NiKSAR, Tokat, Turkey, 28 - 30 November 2022, pp.27-29

Karadağ-Osmanlı Savaşı ve Dalmaçya’xxda Garibaldi Meselesi (1861-1893)

7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 21 September 2019, pp.245-282

Osmanlıda Balkan Konulu Karikatürlerde Çizim Teknikleri İçin Bir Model Örnek : Cadaloz Mizah Gazetesi

6th International Symposium on Balkan History Studies, Balıkesir, Turkey, 20 September 2018

Cadaloz Mizah Gazetesinde ki Kadın İmgesi Üzerinden Osmanlı Sosyal Yapısındaki KAdın Algısı

International Symposium on Multidisciplianary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.100-145

İkinci Dünya Savaşında Türkiye Cumhuriyeti ve Savaşan Taraflar Arasındaki İlişkiler (1939-1945)

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Yitirilen Bir Servet Tiftik Keçisi

VI.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi veMeslekî Etik Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 October 2018

Dukakin Sancağı ve Çevresi Nüfus Defteri ve Gündelik Yaşama Dair Düşündürdükleri

V.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES, BLED, Slovenia, 27 September - 30 July 2017

A FISCAL ORGANISATION FOR THE CONQUEST OF THE CASTLE OF BAR

V. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI, BLED, Slovenia, 27 - 30 September 2017

OSMANLI MİZAHINDA BALKAN FİGÜRLERİ İLE YARATILAN VATANPERVERLİK

XI INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRES, Samsun, Turkey, 2 - 03 December 2017

Ali Fuat Başgilin Hayatında Ekolojik Afetlerin Etkisi ve Rolü

Ali Fuat Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslrarası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017

Taşınır Malların 1923 Mübadelesinde Gaspı Drama Baraklı Türkmenleri

10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.19-47

I ve II Balkan Baytar Kongresi

X. INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS, 2 - 04 December 2016

Osmanlı Resmi Belgelerinde Macar Mültecilerle İlgili Diplomasi Uslubu

Ottoman-Hungarian-Habsburg Contacts And Suleiman The Magnificient, Budapest, Hungary, 23 - 27 October 2016

Refugees in the basin of the Canik mines Greek Orthodox from mining to agriculture 1790 1884

The Economic and Social Development of the Port-Cities of the Southern Black Sea Coast, Late 18th – Beginning of the 20th century, İstanbul, Turkey, 23 - 26 October 2015

XIX. Yüzyıl Osmanlı Karadeniz Sahil Kalelerinin Yöre Sosyo-Ekonomik Yapısına Olan Katkıları

CIEPO, (International Committee of Pre Ottoman and Ottoman Studies), Trabzon, Turkey, 18 - 23 September 2006, vol.17, pp.777-793

SAMSUNDA SU KÜLTÜRÜ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN, Samsun, Turkey, 20 January 2021, vol.2, pp.234-244

Karadeniz de Avrupai Bir Kent Samsun 1865 1875

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, vol.2, pp.541-571

The Effects of Natural Disasters on the Province of Konya with a special reference to economic and social aspects of the city

International Congress on Ottoman Empire with all aspects in 700th Anniversary of its establishment, Konya, Turkey, 7 - 09 May 1999, vol.1, pp.797-809

Books & Book Chapters

OSMANLIDA MANGIRIN TARİHÇESİ

in: Osmanlı İktisat Tarihi Üzerine Yazılar, Mehtap Nasıroğlu Aydın, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.35-85, 2022

OSMANLIDA SALGIN HASTALIKLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

in: SALGIN HASTALIKLARIN SOSYAL HAYATA ETKİSİ VE KÜLTÜRÜMÜZDE KORONAVİRÜS VAKASI, Bekir Şişman, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.185-209, 2021

Samsun İktisadi Hayatında Üretim

in: Ticaret Odası Rehberi ve Samsun’xxda Ticari Hayat, Mehmet Yavuz Erler, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.15-30, 2019

10. Yüzyılda Doğal Afetler ve Kuraklığa Bağlı Konya Göçleri

in: Geçmişten Günümüze Göçler II, Alaattin Aköz, Doğan Yörük, Haşim Karpuz, Editor, Konya Ticaret Odası Yayınları, Konya, pp.11-33, 2019

Bursa Hindi Tekkesi

in: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan - Türk Tarihi Araştırmaları, Nurgül Bozkurt, Zübeyde Güneş Yağcı, Editor, Berikan Yayıncılık, Ankara, pp.283-303, 2018

BİR OSMANLI MADEN YERLEŞKESİ DÜNÜN MADEN KABINDAN BÜGÜNKÜ TEKKEKÖYE 1762-1850

in: TEKKEKÖY TARİHİ DÜNDEN BUGÜNE OSMANLI CİLT III, ERLER MEHMET YAVUZ, YİĞİTPAŞA NADİRE TUBA, TAN HAKAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ, Ankara, pp.3-29, 2018

Dukakin Sancağı ve Çevresi Nüfus Defteri ve Gündelik Yaşama Dair Düşündürdükleri

in: Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Gündelik Hayat, Zafer GÖLEN,Abidin TEMİZER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.145-178, 2018

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Cumhuriyeti ve Savaşan Taraflar Arasındaki İlişkiler (1939-1945)

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Mehmet Evsile-İbrahim Serbestoğlu-Tuğrul Özcan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.335-361, 2018

Refugees in the basin of the Canik mines: Greek Orthodox from mining to agriculture (1790-1884)

in: THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PORT-CITIES OF THE SOUTHERN BLACK SEA COAST AND HINTERLAND, LATE 18TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY, Edhem Eldem, Sophia Laiou, Vangelis Kechriotis, Editor, Black Sea Project Working Papers vol. V, Corfu, pp.183-220, 2017

Refugees in the basin of the Canik mines: Greek Orthodox from mining to agriculture (1790-1884)

in: The Economic and Social Development Port Cities of the Southern Black Sea Coast and Hinterland Late 18 th Beginning of the 20 th century, Edhem Eldem, Sophia Laiou, †Vangelis Kechriotis, Editor, European Fund, Corfu, pp.183-221, 2017

XIX. yüzyıl Osmanlı Karadeniz Sahil Kalelerinin Yöre Sosyo Ekonomik Yapısına Olan Katkıları

in: International Committee of Pre Ottoman and Ottoman Studies CIEPO, Kenan İnan, Yücel Dursun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.781, 2011

Animals During Disaster

in: Animals and the People in the Ottoman Empire, Suraiya Faruqhi, Editor, EREN YAYINEVİ, İstanbul, pp.333-352, 2010

An Italian Princess in the Ottoman Empire 1850 1855

in: CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO An Italian Princess in the 19 th c Turkish Countryside, Antonio Fabris, Editor, Muda di Levante, VENETZIA, pp.29-43, 2010

Payitaht İstanbulda Kuraklık ve Kıtlığın Etkileri

in: Afetlerin Gölgesinde İstanbul, Said Öztürk, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.430-446, 2009

Lodges of Dervishes, Monastic Complexes and Shapingof Social Groups in the Ottoman Canik District (1800-1860)

in: Dinamichedi Sociabilita Nel Mondo Euro Mediteraneo Gruppi Associazioni Arti Confraternite e Compagnie, Maria Pia Pedani, Editor, Venedik, venedik, pp.1-25, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Blacksea Research Project Port cities

Avrupa Birliği Avrupa Sosyal Fonu, pp., 2015

Black Sea Port Cities 1789s 1910s

European Social Fund, pp.1-1, 2015

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002