General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
Research Areas: Nursing

Contact

Email
nazli.baltaci@omu.edu.tr
Other Email
baltacinazli@gmail.com
Web Page
https://avesis.omu.edu.tr/nazli.baltaci
Office Phone
+90 0362 312 1919 Extension: 6359
Address
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN, TÜRKİYE.