General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Ingilizce Mütercim Anabilim Dalı