Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eskiçağ Önasya Tarihinde Gutiler

Turkish Studies - Historical Analysis , vol.15, no.1, pp.245-259, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tunç Çağı’nda Bafra ve Çevresinin Üretim Potansiyeli ve Geçim Kaynakları

Tarihi Kültürel Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu, Samsun, Turkey, 3 - 06 November 2022, pp.4

Asurluların Devlet Yönetimi Anlayışında Tanrısal Etkiler

ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.775-783

MÖ II. BİNYIL ANADOLU VE MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİNDE HÜKÜMDARLIK MEFHUMU

III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.280-281

SUMER VE BABİL KANUNLARINA GÖRE MİRAS PAYLAŞIMI VE AİLE SERVETİNİN HİSSEDARLIĞI HUSUSU

III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 3 May - 05 July 2018, pp.310-312

Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri’nde ”Tanrılar Adına Savaş” Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2016, pp.19-35

Books & Book Chapters

İnanç ve Tanrılar

in: Eski Mezopotamya'nın Kültür Tarihi, Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.253-277, 2022

Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Mezopotamya Toplumlarında Siyasal Erdem ve Yemin

in: İnsan, Din ve Erdemlilik, Çakmak Mustafa, Algur Hüseyin, Editor, Dem Yayınları, İstanbul, pp.495-504, 2022

HİTİT PANTEONUNDA MEZOPOTAMYALI BİR TANRIÇA: İNANNA/İŠTAR

in: Anadolu'nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.363-385, 2021

Eski Mezopotamya’da Gutiler ve III. Ur Hanedanlığı Dönemleri

in: Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi, Lütfi Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.51-74, 2020

Eskiçağ Mezopotamyası’ndaki Sami Devletlerde Tapınak

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.253-277, 2019

ASUR VE BABİL KRALLARI TARAFINDAN İSRAİL VE YEHUDA KRALLIKLARININ HALKLARINA UYGULANAN SÜRGÜNLER

in: İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Prof. Dr. Osman KÖSE, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.21-36, 2018

Asur Kral Yıllıklarına Göre Anadolu’nun Sahip Olduğu İktisadi ve Zirai Zenginliğin Bölgeye Yapılan Asur Seferlerine Yansıması

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.373-398, 2018

ASURLULARDA KRALLARIN TANRILAR TARAFINDAN SEÇİLMESİ VE HALKA İLÂNI

in: Multidisciplinary Studies - 4 (Social Sciences), Vol. 2, TEMİZER Abidin, SERBESTOĞLU İbrahim, Editor, Institut za Geografiju, Podgorica, pp.549-565, 2018

ASUR KRAL YILLIKLARINA GÖRE ASUR KRALLARININ ANADOLU’YA DÜZENLEDİKLERİ ASKERİ SEFERLER, SEFER GÜZERGÂHLARI VE KENTLER

in: Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar, GÖKCE Bilcan, PINARCIK Pınar, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.307-332, 2018 Sustainable Development

MÖ XV. Yüzyılın Ortalarından Roma Dönemi’ne Kadar Harşit Vadisi ve Çevresinin Siyasal, Ekonomik ve Etnik Yapısı

in: Harşit Vadisi (Tarih-Coğrafya-Kültür), Fatsa, Mehmet, Özmenli, Mehmet, Editor, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, Giresun, pp.30-38, 2017

Asur Devlet Emperyalizminin Meşrulaştırılması Açısından Tanrı Aššur’a İsyan Olgusu

in: Prof. Dr. Recep Yıldırım’a Armağan, Pınarcık Pınar, Gökçe Bilcan, Erkek Mehmet Salih, Coşğun Kandal Sena, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.355-370, 2017

Giresun İli Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojik Yerleşmeleri

LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 6. Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.345-345, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.57-57, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.186-187, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.76-76, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 6

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.22-23, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.182-182, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 6. Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.401-402, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.290-290, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.33-34, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.331-331, 2022

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.178-179, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.15-16, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.168-169, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5. Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.131-131, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.438-439, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.180-181, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5. Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.140-141, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.138-139, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.147-148, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.95-96, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 5.Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.148-149, 2021

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.162-163, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.211-212, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.77-78, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.150-151, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.396-397, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.268-269, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.26-27, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.448-450, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.391-392, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.163-165, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.124-124, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.52-54, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.458-459, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.5-6, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.118-119, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.465-466, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.551-551, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.524-525, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.41-42, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.379-380, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sötçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.386-387, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.584-585, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.472-473, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.345-345, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.473-474, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.300-301, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.459-459, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.533-534, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.95-96, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.314-315, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.298-299, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.337-338, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi Yayınları, pp.412-413, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.176-176, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.358-359, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.87-88, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.404-404, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.361-362, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.298-298, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.47-48, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.297-298, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.401-401, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.236-237, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.247-248, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.19-20, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.141-142, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.431-432, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.368-368, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.469-470, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.421-422, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.165-166, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.142-143, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.423-423, 2017