Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ve Yayın (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Kültürlerarası iletişim bağlamında Türk basınında etnik kimliklerin sunumu: Ermenilere ilişkin haberlerin nicel ve nitel analizi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ve Yayın (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Yerel kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolü -Trabzon örneğinde bir araştırma-

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English