Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2015 - 2022 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2013 - 2015 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 • 2011 - 2013 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ve Yayın (Dr)

 • 2007 - 2007 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2004 - 2007 Research Assistant

  Selcuk University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2003 - 2004 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Dean

  Ondokuz Mayis University

 • 2020 - Continues University Executive Board Member

  Ondokuz Mayis University

 • 2015 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2016 - 2016 University Executive Board Member

  Ondokuz Mayis University

 • 2014 - 2015 Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2013 - 2014 Vice Dean

  Ondokuz Mayis University

 • 2012 - 2013 Vice Dean

  Karadeniz Technical University

Courses

 • Postgraduate Siyasal İletişim ve Kamuoyu

 • Undergraduate Haber Analizi

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım (NÖ)

 • Undergraduate Siyasal İletişim (Gazetecilik)

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (Gazetecilik)

 • Undergraduate Siyasal İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ)

 • Undergraduate Siyasal İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım NÖ)

 • Undergraduate Haberde Yeniden Yazım ve Redaksiyon

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

 • Undergraduate Siyasal Kampanya Yönetimi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım NÖ)

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım NÖ)

 • Undergraduate Toplumsal Sorumluluk Projesi

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (Gazetecilik)

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ)

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi

 • Undergraduate Kamuoyu ve Medya

 • Undergraduate Siyasal Kampanya Yönetimi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ)

 • Undergraduate Staj

 • Undergraduate Yurttaş Gazeteciliği

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (HİT N.Ö.)

 • Postgraduate Etkili İletişim Kanalları

 • Undergraduate Basının Güncel Sorunları

 • Undergraduate Siyasal İletişim (HİT)

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (HİT İ.Ö.)

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (HİT İ.Ö.)

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (HİT N.Ö.)

 • Undergraduate Küresel Kültür

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım)

 • Undergraduate Siyasal İletişim

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi (HİT)

 • Undergraduate Yerel Basın

 • Undergraduate Kamuoyu Araştırmaları

 • Undergraduate İletişim Bilimine Giriş (HİT)

 • Undergraduate İletişim ve Medya Tarihi

 • Undergraduate İletişim Tarihi

 • Undergraduate İletişime Giriş

 • Undergraduate Kültürlerarası İletişim