Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Accumulation and leaps in media and journalism in periods of digital transformation

V. Uluslararası Kültür Sempozyumları: Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, Turkey, 14 - 17 March 2019, pp.153-176

Uluslararası Çatışma Olarak Mavi Marmara Olayı nın Türk Yazılı Basınında Sunumu ve Toplumsal Siyasetin Üretilmesine Etkisi Cumhuriyet Hürriyet ve Zaman Gazetesi Örnekleri

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II Küresel Değişim ve Demokratikleşme Bildiriler Kitabı, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2012, vol.2, pp.227-243

Representation of environmentalists in media An evaluation on stereotypes of environmentalist

The Asian Conference on Media and Mass Communication, Osaka, Japan, 28 - 30 October 2010, vol.1, pp.403-410

Demokrasi ve Basın Demokrasinin Bir Açmazı Olarak Çoksesli Basın Aldanımı

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2007, vol.1, pp.28-35

Books & Book Chapters

"Her Yerde Siyasal İletişim..." Seçim Dönemleri Dışında Siyasetin İletişiminden ve Sürekli Kampanyadan Enstanteneler

in: Siyasal İletişim. Uygulamalı Tartışmalar. Analizler, İncelemeler ve Örnek Çalışmalar, Enderhan Karakoç, Onur Taydaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-135, 2021

Farklı Gazetecilik Pratikleri ve Sosyal Medya: Kullanıcı Üretimi İçeriğin İmkânları ve Açmazları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Medya İletişimi, Erdem Taşdemir, Emre Ş. Aslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.209-236, 2017

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde Gazete Siyasal Reklamlarının Analizi

in: 7 Haziran dan 1 Kasım a Türkiye de Siyasal İletişim Uygulamaları, Balcı Şükrü, Editor, LİTERATÜRK, Konya, pp.349-400, 2016

Türkiye’de Siyasal Kampanya Uygulamaları

in: Türkiye de Siyasal İletişim 2007 2015, İsmail Çağlar ve Yusuf Özkır, Editor, SETA. SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI, İstanbul, pp.11-18, 2015

2007’den 2015’e Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Siyasal İletişim Stratejilerinin Analizi

in: Türkiye de Siyasal İletişim 2007 2015, İsmail Çağlar ve Yusuf Özkır, Editor, SETA. SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI, İstanbul, pp.79-113, 2015

Kriz İletişiminde Sosyal Medya

in: Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Akdağ Mustafa, Arklan Ümit, Editor, LİTERATÜRK academia, Konya, pp.151-181, 2014

Gazeteciliğin Bitmeyen Tartışması: Gazetecinin Etik ve Sorumluluğu

in: İletişim ve Etik, Metin Işık, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.185-218, 2013

İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti TV Reklamları Üzerine Bir Araştırma

in: İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, , Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.268-323, 2012

Sivil Toplum ve Medya:Demokrasi ve Alternatiflik Kavşağında İki Alan

in: Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik, Ömer Özer, Editor, LiteraTürk Yayınları, Konya, pp.111-166, 2012

Popüler Kültür ve ”Popülerleştirilen” Genç Kız İmgesi

in: Medya ve Popüler Kültür, Enderhan Karakoç, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.215-258, 2009

Cumhuriyet Mitinglerinin Yaygın Gazetelerde Yer Alış Biçimi Üzerine İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme

in: Sihirli Aynanın Sırları, Erkan Yüksel, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.45-114, 2009

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

5