Research Areas

Journalism
Communication Sciences

Other

Siyasal İletişim, Siyasal Kampanyalar, Medya Kimlik ve Temsil, Kültürlerarası İletişim, Haber Analizi, İletişim Çalışmaları