General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat Bölümü, Iktisat Tarihi Anabilim Dalı

Names in Publications: Ö, Özaydın, Özaydın Özgür