General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: History, Medieval History