General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Kuranı Kerim Okuma Ve Kıraat Ilimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Basic Islamic Sciences

Contact