General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Iş Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Art, Fine Arts, Plastic Arts, Printing Arts, Art and Design