General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Arli Senay, Karadag Senay, Arli Senay K, Arli Senay Karadag, SENAY KARADAG ARLI, ARLI SK, KARADAG ARLI S