General Information

Biography

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜRKAN, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kadın araştırmaları konularında disiplinlerarası düzlemde ulusal ve uluslararası makale, kongre bildiri metni ve kitabın yazarı ve ortak yazarıdır. Uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan Gürkan, aynı zamanda üniversitemizin çeşitli bölümlerinde toplumsal cinsiyet konusu ekseninde lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.