General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilimdalı
Research Areas: Management

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

23

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
serhat.uludag@omu.edu.tr
Web Page
https://avesis.omu.edu.tr/serhat.uludag
Office Phone
+90 312 191 9 Extension: 6262
Address
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü