Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Historical Approach to the Importance of Taurine for Cats

45th World Association for the History of Veterinary Medicine Congress, Brescia, Italy, 30 August 2022

Animal symbols in the works of the Seljuk period: Ahlat Museum example

45th World Association for the History of Veterinary Medicine Congress, Brescia, Italy, 30 August 2022

"Red Star " mercy among arms

45th World Association for the History of Veterinary Medicine Congress, Brescia, Italy, 30 August 2022

VAN KEDİLERİNİN KÖKENİNE AİT BİR ÇALIŞMA

XI. LokmanHekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 18 - 21 June 2019

ARTVİN İLİ FOLKLORUNDA BOĞA GÜREŞİ FESTİVALLERİ

XI. LokmanHekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Turkey, 18 - 21 June 2019

Subhi Edhem’in “Musahabelerim” adlı Eserinin Veteriner Hekimliği Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

VI.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi veMeslekî Etik Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 October 2018

Yitirilen Bir Servet Tiftik Keçisi

VI.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi veMeslekî Etik Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 October 2018

ALTINDERE HARASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Turkey, 04 October 2018 - 06 October 2108

Ethical glance of legislation on experimental animals in Turkey

5th annual conference of the international association for education, 15 - 17 November 2017

Veterinay Medical Ethics for Human-animal Bond

5th International Conference on Education in Ethics, Mangalore, India, 15 - 17 November 2017

Ethical Education of Veterinary Medicine in Turkey

5th Annual Conference of the International Association for Education in Ethics, 15 - 17 November 2017

I ve II Balkan Baytar Kongresi

X. INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS, 2 - 04 December 2016

Malumat ı Baytariyye Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme

V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, Turkey, 25 - 27 May 2016

Necmi Ahmer Etoile Rouge Ordular Arasında Şefkat

V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ ve MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, Turkey, 25 - 27 May 2016

Türkiye de Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi TARGEL ve Veteriner Hekimler

V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ ve MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, Turkey, 25 May - 27 June 2016

Türkiye’xxde Biyokimyasal Çalışmalarda Hayvan Deneyleri Etik Kurulların Yeri ve Önemi

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2015

Türkiye’xxde Biyokimyasal Araştırmalarında Hayvan Kullanım Etiği

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2015

dünden bugüne Samsun-Sinop Bölgesi veteriner Hekimler Odası

IV. Ulusal Vetriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2014

Türk Veteriner Hekimliği tarihinde Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

IV: Ulusal Veteriner Hekimliği tarihi ve mesleki etik sempozyumu, Turkey, 21 May - 23 December 2014

Mehmet Akif ERSOY ve Türkiye de Veteriner Hekimliği Tarihinde Mikrobiyoloji

Ölümünün 75. Yılıdönümünde Veteriner Hekim Mehmet Akif ERSOY, Turkey, 27 December 2011

History of Cheese and Golot Cheese

XXXVII International Congress of the World Association for The History of Veterinary Medicine, 21 - 24 September 2006

Books & Book Chapters

Sokak Hayvanlarına İnsani Yaklaşım

in: Tarım Hayvancılık Çevre Ekonomi Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları, Tülay Bakır, Hüseyin Duran, Editor, Renkvizyon Matbaacılık, pp.238-242, 2015

Expert Reports